събота, 13 февруари 2010 г.

СЪДЕБНА СИСТЕМА. ЕЛАТЕ ГИ ВИЖТЕ! (6)Вчера публикувах едно решение на Софийския градски съд по едно от делата ми срещу нещата, наречени Институт за български език при БАН, БАН и Министерски съвет - всичките те населени от безхаберници и/или нагли нарушители на закона. Решението е правилно и точно, то е тук:
http://kkabakciev.blogspot.com/2010/01/5.html
В това решение обаче се говори за предходното решение по делото, издадено от Софийския районен съд, което с второинстанционното решение е обявено за недопустимо - и е отменено.
Помислих си, че е редно интересуващите се от този въпрос да имат на разположение и отмененото решение. Можете да го видите тук (в съответната релевантна част) в целия му блясък. Според това решение на така наричащата се съдийка Геника Михайлова аз съм предявил иск за следствията от това, че не е била атестирана научноизследователската ми дейност и не е обявен конкурс за старши научен сътрудник втора степен. Обаче иначе аз през исковия период съм бил работел в онзи така наречен институт на длъжност - внимавайте добре - старши научен сътрудник ПЪРВА степен. С други думи, аз съм бил професор, обаче се жалвам пред съда, че не съм станал ... доцент. (За справка всеки може да види съответните текстове на Закона за научните степени и научните звания и да разбере какво е това "старши научен сътрудник втора степен" и какво е "старши научен сътрудник първа степен".)

Казано с други думи, така наричащата се съдийка Геника Михайлова гледа съдебен спор, решава го, обаче не благоволява дори да отвори и да прочете какъв е законът! Тя дори приписва на криминалния институт заявление, че аз съм бил работел в него като професор ("старши научен сътрудник първа степен"). Пише (вж. стр. 1 на "решението" - оригинални правопис и пунктуация): Първият ответник, Института за български език при БАН признава това, че ищецът е заемал при него длъжността "старши научен сътрудник първа степен".

Не, това не е печатна или случайна грешка! Казва го на няколко места в решението (вижте това сами)! Именно затова решението е отменено. Осем години, след като е издадено ...

Всъщност през исковия период по обсъжданото тук дело, а и през всичките 17 години на работата ми в криминалния институт, аз бях "научен сътрудник втора степен" - длъжност, която се дава на начеващи в науката. Умишлено неатестиран от шайка профани, престъпници и дебили, притежатели на научни степени и звания! Умишлено необявен конкурс за съответно хабилитирано звание! За десет от тези 17 години институтът е осъден! И в същото време аз съм учен с огромни приноси в науката, с международен авторитет, автор на теория за фундаменталнии общоезикови закономерности:

http://www.springer.com/linguistics/semantics/book/978-0-7923-6538-9

Постижения, с които не може да се похвали целият така наречен институт, за целия период на съществуването си, 68 години!

За какво говорим?
Говорим за същото.
Съдебна система. Елате ги вижте!
Академична система. Елате ги вижте!

Самата така наречена съдийка Геника Михайлова, разбира се, е продукт на тази система!
Само ще добавя, че, видно от самото решение, искът ми по делото е предявен през 2002 г., днес сме 2010 г., тоест осем години по-късно, и съгласно с текста на наскоро издаденото решение на СГС, което е правилно и точно, делото се връща отново в първоинстанционния съд.

Извинявайте много, аз съм вече почти на 56 г. Делата ги започнах, когато бях на 36 години. До този момент, видно и от някои публикувани в пресата статии -

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2006/01/29/187378_paragraf_399_ili_pravova_durjava_li_e_bulgariia/

http://www.politika.bg/article?id=13784 -

аз, осъдил криминалния така наречен институт за периода 1988 - 1992 г., не съм получил и една стотинка от обезщетението, което ми е присъдено от съд за този период - за престъпление, извършено от комуноварварската некадърна и профанска шайка, наречена научен съвет на Института за български език при БАН, състоящо се в умишлено неатестиране!

Криминалният институт е осъден и за втория период, а именно 1992-1997 г., а за третия исков период (по обсъжданото тук дело) - 1997-2000 г. ДЕЛОТО, МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА!

За какво говорим ли?
Говорим за същото.
Съдебна система. Елате ги вижте!
Академична система. Елате ги вижте!
Но говорим още и за това, че това нещо тук не е държава!
Това нещо тук е една истинска кочина!

5 коментара:

Анонимен каза...

Впечатлен

Красимир Кабакчиев каза...

Е, добре.
Но да приемам ли, че "впечатлен" означава 'с положително впечатление'?
Или не?

albert venn dicey каза...

Спокойно, Кабакчиев, съдия Генийка Михайлова е вече в СГС. Докато ти свършат делата, може вече да е във ВКС.

Красимир Кабакчиев каза...

albert venn dicey каза: "Спокойно, Кабакчиев, съдия Генийка Михайлова е вече в СГС. Докато ти свършат делата, може вече да е във ВКС."

Ами да, такава е тъжната перспектива.
Само не разбрах дали все пак не я избраха за председател на Търговското отделение. Отхвърлиха кандидатурата й преди около два месеца. Но няма да е учудващо, ако бъде подновена и приета.

Анонимен каза...

Заповядайте,във Фейсбук група:За истинска съдебна реформа.