сряда, 2 април 2008 г.

До днес, 02.04.2008 г., заявлението ми с вх. № 94КК-141/19.02.2008 г. остава без отговор от г-н министъра на образованието и науката!

Господин министър на образованието и науката!

Защо не благоволявате да изпълнявате задължението си да отговаряте на заявленията на гражданите?