четвъртък, 28 август 2008 г.

Писмо до мен от организацията Transparency International Bulgaria

Във връзка с описаните вече по-долу в блога грубо противозаконни "съдебни решения" в тая така наречена държава се обърнах, освен към Висшия съдебен съвет (който отказа да предприеме каквито и да било действия въпреки наличието на очевадна безобразност на така наречените решения на ВКС), към организацията Transparency International Bulgaria.

Ето текстът на писмото до мен на тази организация, което получих преди известно време.


Уважаеми господин Кабакчиев,

С писмо от 27.03.2008 година сте сезирал Асоциация "Прозрачност без граници" с данни за допуснати закононарушения в дейността на Върховния касационен съд по дела, по които сте страна.
От материалите, които ни изпращате, е видно, че вече сте упражнил правото си да сезирате компетентните да се произнесат по сигнала Ви държавни органи - Висшия съдебен съвет и Европейския съд по правата на човека.
Поради тази причина възможността служители на Центъра за правна помощ на пострадали от корупция към Асоциация "Прозрачност без граници" да Ви окажат съдействие при изготвянето на жалба до компетентния държавен орган не е приложима към Вашия сигнал. Центърът за правна консултация на пострадали от корупция не може да оказва съдействие по случаи, които вече са отнесени пред компетентните държавни органи.
Въпреки това Ви уверяваме, че сигналът Ви ще бъде включен в редовния отчетен доклад за дейността на Центъра за правна помощ на пострадали от корупция към Асоциация "Прозрачност без граници".

Възползваме се от случая да Ви благодарим за проявената гражданска позиция и решителност да противодействате на закононарушенията, както и за доверието към нашата организация.

С уважение:

ПРАВЕН ЕКИП
АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ"
(подпис, печат)