петък, 31 октомври 2008 г.

БЕЗ КОМЕНТАР!


До: Софийския градски съд, ГК, Въззивна инстанция
Чрез: Софийския районен съд, 1 гражд. отд., 41 състав, гр.д. № 10037/2006 г.

ЖАЛБА

от: Красимир Янков Кабакчиев, д.ф.н., ищец по делото

Уважаеми госпожи и господа Градски съдии,
С настоящото обжалвам Разпореждане от 15.10.2008 г. на Софийския районен съд, 1 гражд. отд., 41 състав, по гр.д. № 10037/2006 г., с което е върната моя искова молба срещу Министерския съвет на Република България, предявена още през 2002 г.!
Актът на връщане на исковата ми молба е незаконен, безобразен, профански и в драстично нарушение на правните принципи!
Това е един изключително нагъл отказ от правосъдие, който е прекрасен пример за причините България да бъде остро критикувана от институциите на Европейския съюз, чийто член е – и защо в ЕС се подготвят тежки санкции заради безобразията, беззаконията и корупцията в съдебната система!
Връщането на исковата молба е в изключително грубо нарушение на влязъл в сила съдебен акт, издаден още преди четири години, съгласно с който Министерският съвет е обявен за ответник по делото, а делото е върнато в Софийския районен съд за издаване на решение срещу Министерския съвет. Вместо да изпълни този акт, издаден не от кого да е, а от Върховния касационен съд, така наречената съдийка си позволява да обявява Министерския съвет за неправосубектен ответник и да прави свободни, нелепи съчинения на теми “Що е то Министерски съвет?” и “Що е то администрация на Министерския съвет”!? Тази “съдийка” има ли изобщо диплома по право?
Министерският съвет, разбира се, е редовен ответник, и е обявен за такъв по делото от Върховния касационен съд! Ето защо моля незаконното разпореждане за връщане на исковата ми молба да бъде отменено и да бъде постановено връщане на делото в СРС за издаване на решение срещу Министерския съвет.

София, 31.10.2008 г. С почит:

вторник, 28 октомври 2008 г.

Нова поредна гавра с правото, законността и държавността!

През последния час пуснах на няколко места в Мрежата едно съобщение, отнасящо се до така наречената съдебна система. Мислех тук да го направя по-прецизирано. В този момент обаче вече си мисля, че то и така е прецизирано - и изобщо е истинско. Понякога едно взето "на момента" решение (или съобщение и пр.) се оказва по-точно от друго, което е било дълго обмисляно. Случаят, третиран в събщението, разбира се, ще бъде тепърва описан тук чрез своите факти и техните подробности, и ще бъде направен съответен анализ. Ето съобщението ми.

Всеки ден българските крадци, комуно-ченгесари, некадърници и профани, наричащи себе си управляваща коалиция, получават, заедно с цялата общественост на тази "държава", съобщения от този род:
http://www.iht.com/articles/2008/10/27/europe/union.php

Но положението остава абсолютно непроменено - и ще продължи да остава, ако не се вземат

ДРАСТИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ОСОБЕНО ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА!

Ето, вчера получих съобщение от така наречения български съд, на първоинстанционно равнище, от една така наричаща се съдийка, която ми е изпратила съобщение, че връща моя искова молба.

Изумително беззаконие! Изумителна гавра със закона, със съдебната система, с държавността и с какво ли още не!!!

Показателното е, че исковата ми молба е срещу Министерския съвет. Срещу тая група безхаберници, избирани и инсталирани на постовете си от още по-големи безхаберници, от един плебс, наречен електорат. Срещу едни некадърници и нарушители на закона, позволили си от 1991 г. до днешния ден да не издадат Правилник за реда и начините на атестирането по чл. 42, ал. 2 от ЗНСНЗ (вж. по-горе) - нещо, което е тяхно задължение, вменено им ОТ ЗАКОНА!

От няколко седмици насам на практика се наблюдават

НЕВЕРОЯТНИ ПО СВОЯТА НАГЛОСТ ОПИТИ ОТ СТРАНА НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД И НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ДА БЪДАТ БЛОКИРАНИ ДВЕ МОИ ДЕЛА СРЕЩУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - СВЪРЗАНИ С ГОРЕУПОМЕНАТОТО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО!

Но да продължа с конкретния случай от вчера. Исковата ми молба е срещу Министерския съвет и е подадена още през 2002 г. До този момент, вече повече от шест години, няма издадено решение на първа инстанция срещу Министерския съвет! Делото мина през всички възможни инстанции от първа до трета във връзка с посъдността и с пасивната легитимация на ответника. Налице е издадено решение (или определение) на Върховния касационен съд, влязло в сила, в което се посочва, че Министерският съвет следва да бъде ответник по делото (няма никакви пречки за това), и с което делото беше върнато на Софийския районен съд за

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ СРЕЩУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ!

Това стана още преди четири години. И въпреки този пределно ясен и влязъл в сила съдебен акт, и в грубо нарушение на закона, решение срещу Министерския съвет не беше издадено, а делото беше препращано няколко пъти между Софийския районен съд и Софийския градски съд. А сега една първоинстанционна съдийка си позволява да се гаври със закона и с решение на Върховния касационен съд!

Няма абсолютно никакво съмнение, че са налице опити, които дори може да са координирани, за намиране на начин за прекратяване на делата ми срещу Министерския съвет!

Тези опити трудно могат да успеят, а и дори по някакъв начин да бъдат прекратени делата, правещите тези опити трябва да имат предвид, че, първо, случаят няма как да бъде "прекратен" на европейско равнище, и че, второ, няма как те самите, и то не в далечно бъдеще, да не отговарят за безобразията и беззаконията си!

Съдебната система чрез агент "Гоце", жълтото и после комунистическото правителство и техните многобройни асоциати беше напълнена с комунистически некадърници и техни отроци, с абсолютни профани - и, главно, с драстично корумпирани лица! Изобщо не казвам, че през предишните управления всичко около съдебната система е било добро! Но развихрилото се днес беззаконие е повече от умопомрачително -

И ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПРЯНО!

Красимир Кабакчиев, дфн