петък, 29 януари 2010 г.

Дадох под съд Председателя на ВКС

Чрез: Председателя на Върховния касационен съд
До: Върховния административен съд

ЖАЛБА

от: Красимир Янков Кабакчиев, дфн

против: мълчалив отказ на Председателя на ВКС по мое заявление с искане за отводи с № 9334/26.10.2009 г. по регистъра на ВКС

Уважаеми Върховни съдии,

Подадох по реда на Глава осма, Раздел ІІ АПК Заявление до Председателя на Върховния касационен съд със следното съдържание (в резюме):
1. На основание ГПК, чл. 22, ал. 1, т. 6; ГПК, чл. 22, ал. 2; ГПК, чл. 23, ал. 1 и 2. да бъде осъществен самоотвод или – при отказ за самоотвод – да бъде наложен отвод на група съдии по гр.д. № 1564/09, ВКС, IV Гр.отд., а именно Елса Ташева, Надежда Зекова, Златка Русева, Симеон Чаначев, Капка Юстиниянова, Борислав Белазелков, Реска Райчева, Мария Иванова, Жанета Найденова, Светла Цачева, Албена Бонева, Надя Зяпкова, Любка Богданова, Жива Декова.
2. Председателят на ВКС да сезира Висшия съдебен съвет за възбуждане на дисциплинарни производства по отстраняване от длъжност на посочените съдии.
Двумесечният срок за отговор по реда на АПК изтече на 25.12.2009 г. Не последва произнасяне.
Петитум: Съдът да отмени мълчаливия отказ и да върне преписката със задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
Прилагам: (1) Заявление с искане на отводи № 9334/26.10.2009 г. по регистъра на ВКС; (2) Копие от заявлението и тази жалба за ответника.
04.01.2010 г., София Подпис:

2 коментара:

albert venn dicey каза...

Жалбата е неподсъдна на ВАС, а родово подсъдна на АС- гр. София. Председателят на ВКС не е от органите, чиито актове подлежат на обжалване пред ВАС като първа инстанция.

Красимир Кабакчиев каза...

Ха! Мерси за тази информация!
Може и да съм сбъркал.
Така или иначе жалбата си е жалба - и следва да отиде там, където трябва.