петък, 3 юли 2015 г.

За "вината на гърците" за кризата

Като продължение на вчерашното ми съобщение във връзка с гръцката криза сега искам да попитам (и да кажа) следното:

1. Възможно ли е на цяла една нация да се приписва вина за това, че една шепа индивиди от финансовите среди в Западна Европа са играли подмолни игри, прикривали са информация, не са провеждали необходимия контрол над банките в Гърция, а след това със съучастието на гърци са натресли на Гърция, на гърците, а оттам на практика също и на европейските граждани изобщо, заеми, за които прекрасно са знаели, че са неизплатими?

2. Възможно ли е да се приписва "вина на гърците" за това, че гръцки и европейски политици са вземали неправилни, вредни и пагубни решения, а след това същите тези политици са отказвали да съобщят истината около тези решения на гласоподавателите (гръцки и европейски)?

3. Възможно ли е да се приписва "вина на гърците" за това, че са, както масово се твърди в Европа и България, ИЗЯЛИ И ИЗПИЛИ парите? КАК ТОЧНО Е СТАНАЛО ИЗЯЖДАНЕТО И ИЗПИВАНЕТО? Давали са им били пари в повече? И, ако това изобщо е вярно, защо са им били давани? И какво, в тази ситуация един гръцки служител или работник - без значение дали в държавния или частния сектор, трябва да бъде държан виновен за това, че му е била давана "заплата в повече"? Ахааа, така ли? И какво? Всъщност той е трябвало да прецени, че му се дават пари в повече, след което е трябвало НЕ да ИЗЯЖДА И ИЗПИВА тези пари в повече, ами да ги връща на държавата или на международните финансови институции? Така ли? Или може би дори всеки държавен гръцки служител е трябвало освен това да преценява дали пък неговият пост не е излишен?!? И ако е преценял, че е излишен, е трябвало да се самосъкрати? Така ли?

4. А може ли изобщо да се приписва "мързел" на "гърците"? Защото обикновените наблюдения сочат, че, например, гърците в туризма са много по-трудолюбиви, точни, любезни и гостроприемни от българите в този сектор!

5. Понеже "вина" и "мързел" се приписват на гърците изобщо, излиза, че "вина" и "мързел" трябва да се приписват и на гръцките пенсионери! Получавали, значи, пари в повече виновниците му с виновници византийски пенсионерски, и, вместо да връщат излишъка на банките и почтените международни финансови институции, го ИЗЯЖДАЛИ и ИЗПИВАЛИ или го давали на роднини!? Така ли, бе, алоу, дами и господа български и европейски?

А накрая, ВСЪЩНОСТ НЕ Е ЛИ НАЛИЦЕ една ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГРАНДИОЗНА ПО МАЩАБИТЕ СИ ИЗМАМА, ОСЪЩЕСТВЕНА ОТ ГРЪЦКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСОВИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ И КРЪГОВЕ? Измама на тези, които при всяко положение сега и тепърва ще трябва да понесат финансовото бреме: гръцките, германските, френските, британските и другите европейски данъкоплатци?

Няма коментари: