сряда, 15 септември 2010 г.

Още за "синята демократка" и нейните асоциатки

Публикувам без коментар мое заявление от вчера до председателя на Софийския апелативен съд с искане за отвод на три лица, сред които лицето Куцкова. Деянието им вече е описано, но тук са представени още някои важни детайли. Заявлението е с вх. № 8219/14.09.2010 г.

До: г-н председателя на Софийския апелативен съд, по гр.д. № 3401/09 на САС, ГК, 4 състав, насрочено за 20 септември 2010 г.


ЗАЯВЛЕНИЕ – и с искане на отвод

от: Красимир Янков Кабакчиев, д.ф.н.

Уважаеми г-н Председател на Софийския апелативен съд,

С настоящото заявление отправям три искания.

ПЪРВО ИСКАНЕ
След осъществените вече масови отводи по това и по други дела в САС (по мои искания), на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, моля да бъде осъществен отвод и на сегашния съдийския състав по гр.д. № 3401/09 на САС, ГК, 4 състав, а именно на лицата: Нели Куцкова, Светла Божкова, Анна Баева! Следват мотивите.
От 20 (двадесет) години съм в съда – най-вече заради един криминален така наричащ се институт (за български език при БАН), който е осъден с влезли в сила съдебни решения заради умишлено и противозаконно недаване оценка на научноизследователската ми дейност (неатестиране) и необявяване на конкурс през периода 1988-1997 г. (вж. Приложения 1). През тези две десетилетия в съда през ръцете ми минаха стотици съдебни актове. Но толкова умопомрачително по своята драстична противоправност решение като издаденото с № 583 от 28.06.2010 г. по гр.д. № 706/2010 г. на САС, ГК, 4 състав не бях срещал (Приложение 2)!!!
Решението, издадено от лицата Куцкова, Божкова и Баева, е по мой иск за следващ период на неатестирането ми и необявяването на конкурс в т.н. Институт за български език при БАН! Както е посочено в касационната жалба срещу решението (Приложение 3), в него е осъществен в идеална съвкупност престъпният състав на чл. 311, ал. 1 НК (съставяне на документ с невярно съдържание) с принуда за обжалване на процесното решение в едноседмичен срок!!! Вписването на невярното обстоятелство, че решението може да се обжалва в едноседмичен срок, е извършено умишлено! Това се доказва категорично чрез съдържанието на самото решение – в груб ущърб на ищеца, а целта на акта е принуда за подаване на жалба в едноседмичен срок, за да не бъде тя добре подготвена (в контекста и на безумните изисквания за касационно обжалване в ГПК от 2008 г.). Напълно изключено е да става дума за техническа грешка! Текстът на невярното обстоятелство стои не просто на същата страница в решението, на което са и трите подписа на състава: подписите са на около сантиметър от текста с невярното обстоятелство!
И нещо повече – в решението е налице и второ умишлено вписано невярно обстоятелство! Заявява се, че в Института за български език било нямало щатно място за старши научен сътрудник първа степен. В самото първоинстанционно решение по делото обаче са визирани цели две доказателства, и то обяви в два вестника – единият “Държавен вестник”, сочещи наличието на щатно място!
Своеобразен връх на безумието и безобразието в така нареченото съдебно решение обаче е, че чрез него горепосочените лица най-откровено се опитват да ме омаскарят. Аз съм учен със значителни приноси в науката и международен авторитет! А насреща си имам един криминален така наречен институт, който отдавна е осъден за пладнешки грабеж над мен и семейството ми в продължение на десет години! И в дело за следващ период на неатестирането и необявяването на конкурс – през който нищо ново не се е случило, претендиращи за юристи индивиди заявяват, че било имало насрочено със заповед заседание за атестирането ми, а това заседание аз съм го бил провалил!? Работата е там, че всъщност, видно от доказателствата по делото, заповедта за свикване на заседание за атестиране е не просто незаконна, тя е профанска! В нея дори не е посочено законово основание за провеждането на заседание! И, дори, още по-съществено, по делото е прието доказателство, от което се вижда, че тази заповед за заседание е надлежно обжалвана от мен като незаконна! Което означава, че тя не може да бъде изпълнявана, преди да се е произнесъл съответен горестоящ орган! А такова произнасяне – прекрасно видно от доказателствата по делото, липсва!
Във връзка с този факт възниква сериозен въпрос: трите горепосочени лица, които в случая не могат да преценят нещо юридически елементарно – незаконност на една административна заповед,

ИМАТ ЛИ ИЗОБЩО ДИПЛОМИ ПО ПРАВО?

Или всъщност те много добре разбират за какво става дума, но умишлено издават драстично противозаконно и престъпно решение?
За мен като гражданин и данъкоплатец е напълно неприемливо лица, които издават драстично противоправни решения, които вписват неверни обстоятелства в тях и се опитват да омаскарят участник в съдебния процес, да бъдат съдии! Вече поисках да започне процедура за незабавното отстраняване от съдебната система на трите лица и чакам положителен отговор! А с настоящото заявление, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, моля, да бъде осъществен отвод на трите лица от гр.д. № 3401/09 на САС, ГК, 4 състав – по вече изтъкнатите аргументи.
ВТОРО ИСКАНЕ
На основание § 8. (1) и (2) от Преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила (ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.) Закон за развитието на академичния състав (Закрива се Висшата атестационна комисия в срок до 8 месеца след влизането в сила на закона [...] Активите, пасивите и архивът на Висшата атестационна комисия преминават към Министерството на образованието, младежта и науката), моля по гр.д. № 3401/09 на САС, ГК, 4 състав да бъде конституирано като ответник Министерството на образованието, младежта и науката – и призовано за следващото заседание. Адресът на министерството е: София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2A.

ТРЕТО ИСКАНЕ
Моля да се има предвид, че за мен е напълно неприемливо да трябва да стоя диван чапраз на три лица, издали грубо противозаконно решение и умишлено вписали неверни обстоятелства в него, докато те обявяват отвода си! Обратното би било драстично нарушение на неотменимото – и по Конституция (чл., чл. 6, 29), право на достойнство и неподлагане на унижение. Ето защо моля заседанието по това дело, което е насрочено за 20 септември 2010 г., да се гледа в мое отсъствие! След като горепосочените лица осъществят отвод, ще възобновя присъствието си в заседанията!

Приложения:

1. Три статии в печата, от които се вижда дългогодишното изключително драстично престъпно поведение на т.н. Институт за български език при БАН – в защита на който е издадено описаното тук т.н. съдебно решение: статия във вестник “Дневник”, 29.01.2006 г., озаглавена “Параграф 399”, или правова държава ли е България; статия в списание “Правен свят”, април 2008 г., озаглавена Какво тук значи някакво си решение; статия във вестник “Политика”, 06.08.2009 г., озаглавена Длъжник блокира сметка на кредитор.
2. Решение № 583/28.06.2010 г. по гр.д. № 706/2010 г., САС, ГК, 4 с-в.
3. Касационна жалба (вх. № 7387/04.08.2010) срещу горното решение.

14.09.2010 г., София, С почит:

4 коментара:

Анонимен каза...

Д-ре на ф.н., как ти търпят глупостите? Ти не разбираш от право и занимаваш кой ли не със сфера, която не ти е ясна въобще. Това което прочетох е страшна идиотщина, Канакчиев. Погрешно определения срок за обжалване не е съставяне на документ с невярно съдържание, бе мойто момче. Чисто и просто техническа грешка. Това не е престъпление. А колко много има като теб...

Красимир Кабакчиев каза...

Нещастнико, ти си пълен неграмотник! Не познаваш елементарните правила на българския език.
Обаче взел да ми обяснява кое как било в правото!
Жалка работа! Българска!
Пускам ти съобщението, за да видях хората какви необразовани индивиди се вихрят из нета.

Анонимен каза...

В бързината се правят грешки, док. Има и други обаче, дълго премисляни, измисляни и си остават такива. Във Филологията спрямо теб сигурно съм неграмотен. В правото ти спрямо мен си нещо повече от неграмотен. Че и занимаваш маса народ с неща, които не разбираш!!! Нахалници наричам тези като теб. При това без всякакво възпитание. Тия като теб нищо няма да оправят, само повече работа създават. Весел ден, док!

Красимир Кабакчиев каза...

Понеже тоя адвокат на така наричащата се българска съдебна система - при това с претенции в правото, продължава да настоява, нека да му обясня отново.
Вече казах в публикацията, но ще повторя. От 20 г. съм в съда, толкова умопомрачително по своята драстична противоправност решение не съм срещал!

Решението на лицата Куцкова, Божкова и Баева, е по мой иск с исков период юли 2000 - март 2002 г. за неатестиране и необявяване на конкурс. За периода 1988-1997 г. институтът е осъден за неатестиране и необявяване на конкурс. През 1998-2002 г. нищо ново не се е случило - няма обявен конкурс, няма атестиране. Това е видно от делото. Така наричащите се съдийки обаче обсъждат събитие, състояло се на 14 март 2002, и обявяват, че това било мой отказ да бъда атестиран. Глупостта е върховна, защото заповедта за заседанието на 14 март е незаконна - вижда се с просто око. Но отделно от това така наричащите се съдийки са издали недопустимо решение!!!!! НАЛИЦЕ Е НЕПРОИЗНАСЯНЕ ПО ИСКА ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2000 - 14 МАРТ!!!!!

РАЗБРА ЛИ, БЕ, ЮРИСТА?!? РАЗБРА ЛИ, А?

ТОЙ БИЛ РАЗБИРАЛ ОТ ПРАВО, И ТО МНОГО!?!?!? И КОЛКО МНОГО РАЗБИРАШ ОТ ПРАВО, А?

ХАЙДЕ ДА ТЕ ВИДЯ КАК ЩЕ ОТГОВОРИШ НА ГОРНОТО!!!!!

А отделно и от това - алоооу, юриста! Каква "грешчица" е станала с дадената ми седмица за обжалване, а? Та нали подписите са на около сантиметър от текста с невярното обстоятелство! А го гледат три съдийки!?!? Ако е една, добре, не видяла. Случва се. Ама те са три! ИЛИ, ЮРИСТА, ИСКАШ ДА КАЖЕШ, ЧЕ ДВЕ ОТ ТАКА НАРИЧАЩИТЕ СЕ СЪДИЙКИ ИЗОБЩО НЕ СА ПРОЧЕЛИ ВЪРХУ КАКВО СЕ ПОДПИСВАТ, А?!?!?

За така наречения юрист повтарям въпроса си:

ИМАТ ЛИ ИЗОБЩО ДИПЛОМИ ПО ПРАВО ТЕЗИ ТРИ ТАКА НАРЕЧЕНИ СЪДИЙКИ? ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ИЗДАВАТ НЕДОПУСТИМО РЕШЕНИЕ, НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯТ ПО ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ИСКА, И НЕ МОГАТ ДА "ВИДЯТ", ЧЕ ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 14 МАРТ Е ГРУБО НЕЗАКОННА?